Open Lokaal Klimaatonderzoek

Open Lokaal Klimaatonderzoek

Doelstelling

afbeelding wereld onder waterHet Open Lokaal Klimaatonderzoek is een initiatief dat tracht te onderzoeken of het mogelijk is lokaal de klimaatopwarming vast te stellen en na te gaan of er een effect is op lokale biotische en abiotische factoren.

Op deze site zal het volledige longitudinaal onderzoek worden beschreven en gerapporteerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor niet professionele wetenschapper om het onderzoek te dupliceren. Hiervoor zal naast de beschrijving van het onderzoek ook een handleiding ter beschikking worden gesteld. Als laatste streven we ook naar een API (application programming interface) met als doel de data te verzamelen van alle lokale onderzoeken zodat analyses kunnen worden gemaakt over een grotere collectie gegevens.

Demons of Science zijn overtuigd van de noodzaak van open en transparant onderzoek. Daardoor zal alle data vrij toegankelijk en in bruikbare formaten beschikbaar zijn zodat iedereen eenvoudig de resultaten kan controleren en/of grondigere analyses kan voorstellen om het onderzoek te verbeteren.