Over ons

Onze missie is om een positieve invloed uit te oefenen op het onderwijs in het algemeen en het wetenschapsonderwijs in het bijzonder en jong en oud de schoonheid van de wetenschap laten beleven.

We doen dit onder de filosofie van het Nieuwe Humanisme zoals beschreven van door Georges Sarton (1884-1956). Zijn volledige visie hierover kan worden gelezen zin zijn boek "The History of Science and the New Humanism". Sarton zelf vatte zijn New Humanism samen als: "As long as science is not meant to educate, it must somehow fail to educate". Hiermee geeft hij de nauwe band weer tussen wetenschap en onderwijs.

Onze ingesteldheid kan als volgt worden samengevat.

  • We kijken met een open geest naar de wereld en nemen als basispremisse dat alles verklaarbaar is, doch enkel in zijn limiet.
  • De wetenschap is een menselijke aangelegenheid en deze menselijkheid is van cruciaal belang.
  • Het is onze opdracht om wetenschappelijk kennis met passie te verdedigen tegenover dogma. Desalniettemin moet ons discours steeds¬†de integriteit van de tegenpartij respecteren.
  • Wetenschappen is de referentie voor wat kennisverwerving betreft, maar is geen substitutie voor tolerantie en liefdadigheid.

 

We zullen dit nastreven aan de hand van activiteiten, het publiceren van belangrijke en interessante literatuur (nieuw en oud), het voeren van onderzoek (citizen science), het organiseren van projecten die kinderen en ouders ondersteunen in het nastreven van hun academische/wetenschappelijke doelen, ... .

Deze website is voor iedereen toegankelijk die deel wil uitmaken en zijn steentje wil bijdragen aan de missie van de website.